Hva er polarsirkelen?

Polarsirkelen er den usynlige grensen til midnattsolen

Polarsirkelen markerer grensen for det området som har mørketid og midnattsol. Midnattsol betyr at solen er over horisonten hele døgnet i en periode på sommeren. Jo lenger nord du drar, jo lenger periode med midnattsol.­

Den nordlige polarsirkel går gjennom følgende land: Norge, Sverige, Finland, Russland, USA (Alaska), Canada, Grønland og Island.

Området som er nord for den nordlige polarsirkel kaller vi Arktis.

Polarsirkelen flytter stadig på seg.

Dette avhenger av jordaksens helning i forhold til baneplanet. Derfor vil sirkelen bevege seg med hele14,25 meter pr. år. I løpet av 41 000 år vandrer den nordlige polar­sirkelen mellom Brønnøysund i syd og Moskenesøy i Lofoten i nord. Vi må vente ca 13.000 år før sirkelen vil gå nøyaktig gjennom Polarsirkelsenteret igjen.