Turmuligheter i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

flott og variert turterreng

Polarsirkelsenteret ligger i et nasjonalparkområde og er omgitt av et flott og variert turterreng. Et populært område blant fiskere, jegere og fjellvandrere. Her kan man bl.a følge den gamle telegrafruta som følger stien gjennom hele nasjonalparken. Ruta er 61 km og stammer tilbake til 1860-tallet da man ville knytte Nord- og Sør-Norge sammen med en telegraflinje.

Saltfjellet-Svartisen ble vernet som nasjonalpark i 1989. Svartisen, Norges nest største isbre, dekker en femtedel av nasjonalparken. For å komme dit er det to innfallsporter som er best egnet: Holandsfjorden i vest og Svartisdalen i øst.

Turmuligheter
Polarsirkelstien

Polarsirkelstien

Polarsirkelstien er en 13 km natur- og kultursti på den gamle traseen (E6) over Saltfjellet fra Bolna til Sukkertoppen i Saltdal. Foruten flott natur, er det en rekke små informasjonstavler er satt opp langs stien som forteller om jernbanebygging, krigsminner, samiske bosetninger, vegbygging m.m.

Området har mange hytter som er åpen for overnatting. Sjekk ut DNT.no eller UT.no for turtips og oversikt over hytter.